Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

1η Επικαιροποίηση της αρ. 310046/74647/15-11-2019 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»

1η_Επικαιροποίηση απόφασης ανάρτησης πινάκων μετά την εξέταση των ενστάσεων στο υπομέτρο 6_3

3η Τροποποίηση της με αρ. 53674/12839/27/2/2020 Απόφασης Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΩΜΔΕ7Λ1-30Α

3η Τροποποίηση της με αρ. 53680/12840/27/2/2020 απόφασης Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΨΦΤΦ7Λ1-ΠΤΤ

Με την υπ’ αρίθμ. 634/05-05-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓ.ΠΑΛΥΒΟΥ» πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΛΥΒΟΥ (1)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2020ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΔΑ: 6ΠΝΤ7Λ1-26Α)

Δείτε το αρχείο εδώ: ΑΔΑ: 6ΠΝΤ7Λ1-26Α Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο : Αποφαση Ενταξης στο 4.1 61ΘΨ7Λ1-3ΩΡ

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (αριθμ. πρωτ. 349251/84227/20.12.2019, ΑΔΑ: ΨΜΛ37Λ1-ΝΕΝ) Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πίνακας

Scroll to Top