Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

1η Τροποποίηση της αριθμ.277534/2022 ΑΔΑ: ΨΨΓ87Λ1-ΑΞΔ απόφασης «Τοποθέτηση, μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων. Ενσωμάτωση υπηρεσιακών μεταβολών μόνιμου, ΙΔΑΧ και αποσπασμένου προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: 6Ω3Ι7Λ1-Ζ4Ρ

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: ΨΤΑΩ7Λ1-ΗΔΚ ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ-1

Scroll to Top