Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Αποφάσεις Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανάκληση αποφάσεων έγκρισης πράξεων – Απένταξη νέων γεωργών δικαιούχων ενίσχυσης από το Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020»

Μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις από τους παρακάτω συνδέσμους : 6ΞΒΚ7Λ1-ΧΤΣ ΜΠΟΧΩΡΗ 6ΡΞΘ7Λ1-5ΚΛ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 6ΩΨΒ7Λ1-1ΒΞ ΓΡΥΛΛΗ 62ΠΗ7Λ1-ΩΗΔ ΔΕΝΤΑΚΟΣ ΨΕ7Β7Λ1-ΖΡΞ ΟΡΦΑΝΟΥ ΨΕΝΑ7Λ1-ΒΧΧ ΖΟΥΖΙΑΣ Ω3ΓΘ7Λ1-ΜΡΚ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ ΩΜΑΠ7Λ1-ΑΙΧ

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαϊου 2019. Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Μπορείτε να δείτε την σχετική εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο : 201902121308

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που υποβάλλεται λόγω αύξησης δυναμικότητας και αφορά το έργο: «Ξενοδοχείο πέντε αστέρων (5*), 193 κλινών», με δ.τ.: «ΜΥΣΤΡΑΣ ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ-MYSTRAS GRAND RESORT & SPA», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 6ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), της εταιρείας: «Δ. ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ & Γ. ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ Α.Ε.», στη θέση: «Δεύτερο Σταυροδρόμι», της Τ.Κ. Μυστρά της Δ.Ε. Μυστρά του Δήμου Σπάρτης

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΜΥΣΤΡΑΣ ΜΕΓΑ ΘΕΡΕΤΡΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης δραστηριότητας: «ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΝΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΝΗΟΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ TRAVEL LIFT» της εταιρείας «Ιωάννης Μπασιμακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση: «Λάκκα Χατζή», της Τ.Κ. Κοιλάδας, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ναυπηγείο Σκαφών – ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 0.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ-2018

Με την υπ’ αρ. 463924-12-2018 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΥΠ/ΜΑ: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ, Επαρχιακή οδός Πόρτο Χελίου – Κόστας, Πόρτο Χέλι,

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων νέου λατομείου χαλαζιακής άμμου, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας με α/α 03, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Κοκκινιά», της Τ.Κ. Λυκοτράφου, του Δήμου Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με φορέα εκμετάλλευσης την κ. Παναγιώτα Ν. Τσόκα.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Λατομείο χαλαζιακής άμμου Λυκοτράφου Μεσσηνίας- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φάκελος Ανανέωσης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 44/14-08-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 39,421 MWp και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 02, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Δήμου Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Φ.Σ.Π.Η.Ε. ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Ι Α.Ε. (ανανέωση). – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top