ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
5008013 Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) Μεταφόρτωση αρχείου
5070561 Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου Μεταφόρτωση αρχείου
5179204 Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Μεταφόρτωση αρχείου
5179205 Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μεταφόρτωση αρχείου
Scroll to Top