ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
5008013 Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη) Μεταφόρτωση αρχείου
5070561 Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου Μεταφόρτωση αρχείου
Scroll to Top