Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ » Καταληκτική ημερομηνία: 19-2-2020, ημέρα TETΑΡΤΗ  και

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ ΒΛΑΧΙΩΤΗ”

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-διορθ διαχειρ 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΣΥ ΕΣΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ _27_12_2019 4 ΣΑΥ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 5 ΦΑΥ ΚΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 20190603_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥ

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τον παρακάτω σύνδεσμο : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΝΙΑΙΟΣ -74400-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ada ΤΕΥΔ_v20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΡΑΣΙΝΑΣ”

  Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 2/03/2020 και ώρα 15:00 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ρασινας 2 Τεχνική Περιγραφή 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΑΣΙΝΑΣ 5 ΦΑΥ 6

Scroll to Top