Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης “Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το υποέργο 2: ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θερμάνσεως / ψύξεως / αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) της Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης (κωδικός ΟΠΣ 5051065)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

CPV:     60130000-8     Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 31.535,48€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. 13%, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 2Ε/2022

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 71/11.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9) θέσεων

Παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 381904/04-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξης για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ. 381904/04-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011542656) διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια εξοπλισμού της αίθουσας θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4850/2021, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αργολίδας

Δείτε την Πρόσκληση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 74 : ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠ Ο ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 74

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης :

Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”, με προϋπολογισμό 154.909,54 €

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΝ_ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.espd-request-v2 5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαγωνισμός του έργου με τίτλο: ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1. Διακήρυξη_22PROC011563465 2_ Ε_Σ_Υ_ 3_ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5_ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ193617 6_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ 6ΒΠ17Λ1-ΕΓΡ 10_ Σ_Α_Υ_ 11_ Φ_Α_Υ_ 12_

Μελέτη του έργου με τίτλο: «ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.814.516,13 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡ.Γ-Φ ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡ.Γ ΔΙΑΤΟΜΕΣ_1 ΕΩΣ 5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ_6 κ 10 ΔΙΑΤΟΜΕΣ_7 ΔΙΑΤΟΜΕΣ_8 κ 9 ΔΙΑΤΟΜΕΣ_11 κ 12 ΔΙΑΤΟΜΕΣ_13 κ 14 ΚΔΑ 1 ΚΔΑ

Scroll to Top