Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2021-22 & 2022-23, (αφορά άγονα δρομολόγια, νέα δρομολόγια και παραταθέντα δρομολόγια) συνολικού προϋπολογισμού 534.181,89 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δείτε την Περίληψη Δείτε την Διακήρυξη

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΝΕΜΕΑΣ – ΣΟΥΛΙ – ΚΙΑΤΟ (ΜΕΣΩ ΠΕΤΡΙ – ΛΕΡΙΖΗΣ – ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΠΟΖΙΚΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤΣΑΝΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΝΕΜΕΑΣ – ΣΟΥΛΙ – ΚΙΑΤΟ (ΜΕΣΩ ΠΕΤΡΙ – ΛΕΡΙΖΗΣ – ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΠΟΖΙΚΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, TΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΝΩΝ, TΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021)» ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘ ΠΡΑΝΩΝ 6ΧΩΨ7Λ1-ΟΚΓ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας με εγκατάσταση, με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ”, με προϋπολογισμό 50.000.00€. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Inverter Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Inverter Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ, ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΨΨ527Λ1-ΙΥΩ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΘΙΚΙΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Ρ3ΕΑ7Λ1-870

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΤΕΥΔ ΝΕΜΕΑ_signed ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΕΜΕΑ_signed ΕΣΥ – ΤΣΥ ΝΕΜΕΑ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑ_signed Τιμολόγιο Μελέτης ΝΕΜΕΑ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΕΜΕΑ_signed Εντυπο Προσφοράς ΝΕΜΕΑ_signed Διακηρυξη

Scroll to Top