Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση της Ασφάλειας του Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Πινακίδες VMS με ΑΔΑΜ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πέντε γεωργικών ελκυστήρων με αντίστοιχους καταστροφείς, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη εδώ: Διακήρυξη_5 τρακτέρ με ΑΔΑΜ_signed

Προμήθεια 15.048 λίτρων λευκού φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικασία διαπραγμάτευσης, για υπηρεσίες καθαριότητας για τα κτίρια στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Αργολίδας, για χρονικό διάστημα έως δύο μηνών (από 01-10-21 έως 30-11-21)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Αργολίδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, της παρ. 2 περ. γ του αρθ.32 του ν.4412/16, για υπηρεσίες

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΗΝ 9Η ΕΘΝ. ΟΔΟ ΡΩΜΑΝΟΣ –ΓΙΑΛΟΒΑ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΗΝ 9Η ΕΘΝ. ΟΔΟ ΡΩΜΑΝΟΣ –ΓΙΑΛΟΒΑ»          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΗΓΑΔΙ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ-ΦΩΚΙΑΝΟΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΗΓΑΔΙ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00 € Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 13/9/2021 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00.

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 ΕΠ.ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΕΤΑ (ΔΙΑ ΑΠΙΔΕΑΣ-ΝΙΑΤΩΝ-ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΑΚΙ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4 »

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00€ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00. Ως

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Προϋπολογισμού: 645.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 17/09/2021 ημέρα Παρασκευή Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00, Ως ημερομηνία και ώρα

Scroll to Top