Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Διακήρυξη-Προκήρυξη για διαγωνισμό υγρών καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης της Π.Ε. Μεσσηνίας

Διακήρυξη με Αρ. 3-2022 Η Π.Ε. Μεσσηνίας, προκηρύσσει Ανοικτό Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις

Δημοσίευση τευχών του διαγωνισμού για το έργο “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Επ.Ο. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ» της Π.Ε. Κορινθίας, προϋπολογισμού 7.640.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016

Οικονομική_προσφορά_Έργου ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request-v2 ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΤΡΙΚΑΛΑ -ΚΑΡΥΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed PROYPOLOGISMOS_signed ΤΣΥ_signed ΕΣΥ_signed ΓΣΥ_signed ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 »

Προϋπολογισμού: 193.548,39 € (πλέον Φ.Π.Α.) CPV:45233141-9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ_155932_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ »

Προϋπολογισμού: 524.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α.) CPV:45233141-9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_155935_06052022_signed

Scroll to Top