Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – Τεχνική Περιγραφή_signed ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – Προϋπολογισμός_signed ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ – Τιμολόγιο Μελέτης_signed ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ –

Συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο: «Καθαρισμός Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας»

Συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το έργο: «Καθαρισμός Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ – ΜΕΛΙΤΙΝΗ – ΑΡΝΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΣ (ΑΙΓΙΕΣ) – ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΚΟΝΑΚΙΑ – ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΣ – ΜΥΡΣΙΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Αποκατάσταση των κελιών του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡOMETΡΗΣΗ_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_20PROC006775970 Οικονομική_προσφορά_ΚΕΛΙΑ Ι.Μ.ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΛΙΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Τριακοσίων Τριάντα Πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 335.000 € )

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΜΗ 33500 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 335 – ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΩΜΗΣ ADA ΤΕΥΔ_v20

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια 1000 Σωλήνων Εκροής Χαμηλής Πίεσης για τις Άμεσες και Επείγουσες ανάγκες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : 3- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια επίπλων γραφείου (κάθισμα συνεργασίας, κάθισμα διευθυντικό, κάθισμα εργασίας με μπράτσα, και ερμάρια-βιβλιοθήκες-ντουλάπες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Αριθμός πρόσκλησης ΠΕ Κορινθίας: 11/2020)

Δείτε την πρόσκληση

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)» Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)» .   Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της

Προκήρυξη του έργου «Ύδρευση Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους Οικονομική_προσφορά_ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731835 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731785 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΣΑΥ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΤΕΥΔ

Προκήρυξη του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732102 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732049 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΣAY_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΤΕΥΔ

Scroll to Top