Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προκηρύσσει διαγωνισμό έργου με τίτλο: «Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (Τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα)», προϋπολογισμού 7.450.000,00 €

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑ_20PROC007471577 espd-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned.pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑ_20PROC007471674 Ε.Σ.Υ._ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned Οικονομική_προσφορά_93045signed ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΣΑΥ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑ-1signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned ΦΑΥ_ΜΕΣΣΗΝΗ-ΕΥΑ-ΛΑΜΠΑΙΝΑsigned

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής μικτής σύμβασης έργου και προμήθειας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠO ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ»

3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓ ΓΟΡΤΥΝΙΑ 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΡΟΠΑΙΩΝ adam ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ ΠΡΟΣ ΜΗΛΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ »

διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -60000-ΜΗΛΙΑ ΑΔΑ ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 1000000 – ΤΡΙΠΟΛΗ ΣΠΑΡΤΗ ada ΤΕΥΔ_v20

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΚΛΗΦΑ – ΝΕΣΤΑΝΗ – ΣΑΓΚΑ – ΛΟΥΚΑ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα στους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 400 – ΝΕΣΤΑΝΗ ΣΑΓΚΑ ada ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ ΠΡΟΣ ΜΗΛΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΣΤΑΝΗΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -60000-ΜΗΛΙΑ ΑΔΑ ΤΕΥΔ_v20

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ετήσια συντήρηση και την έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων του κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης πριν από τη συγκρότηση γνωµοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση του εργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ)», µε κωδικό 2020ΕΠ02600004 της από το Π∆Ε 2020- ΣΑΕΠ026 ΤΡΟΠ.0 προϋπολογισµού 400.000 € (µε ΦΠΑ).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ) »

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ) »  Η Δ/νση

Scroll to Top