Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 (003).doc-ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΛΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0 (003).doc-ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ»

     Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ» Καταληκτική ημερομηνία: 7-9-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 5.711,44 € με Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινίκου, Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων, Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ_v20

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΠΥΛΟΣ)»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-ΜΕΣΣΗΝΗ-ΠΥΛΟΣ)» Η Δ/νση Τεχνικών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και Κ.Ε.Σ.Υ. Μεσσηνίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας

Scroll to Top