Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 212.069,89 € χωρίς ΦΠΑ ή 262.966,66 € με ΦΠΑ 24%, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών και δικαίωμα προαίρεσης 15% λόγω πιθανής

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΗΓΑΔΙ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟ- ΦΩΚΙΑΝΟΣ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠ.Ο. ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΗΓΑΔΙ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9ΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΚΟΡΩΝΗ)»        

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9ΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΚΟΡΩΝΗ)»           Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης :

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΣΤΗΝ 4η ΕΠ. ΟΔΟ ΘΟΥΡΙΑ –ΠΟΛΙΑΝΗ – ΔΥΡΡΑΧΙ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΣΤΗΝ 4η ΕΠ. ΟΔΟ ΘΟΥΡΙΑ –ΠΟΛΙΑΝΗ – ΔΥΡΡΑΧΙ»

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 6Ε/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 6Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 56/22.10.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση συνολικά έντεκα (11) θέσεων και ειδικότερα

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή

Scroll to Top