Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ”

Προϋπολογισμού:500.000,00 € (με το  Φ.Π.Α.), CPV: 45240000-1, Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 45246410-0 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ΠΕΡ ΔΙΑΚΗΡ ΣΧΕΔΙΟ 16257 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_194056_S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Προϋπολογισμού: 064,52 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Κωδικός CPV : 45233141-9 Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών ΠΕΡ ΔΙΑΚΗΡ ΣΧΕΔΙΟ 16026 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΕΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΑΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΡΟΙΤΣΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ.”

Προϋπολογισμού:70.000,00 € (με το  Φ.Π.Α.), CPV: [45300000 Εργασίες κτιριακών Εγκαταστάσεων ΠΕΡ ΔΙΑΚΗΡ ΣΧΕΔΙΟ 16257 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΑ)_ROITSA_S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 70000

Διακήρυξη Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή

Προκήρυξη «Ανοικτού Διαγωνισμού» για την ανάθεση του έργου: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Προκήρυξη «Ανοικτού Διαγωνισμού» για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΤΡΟΠΑΙΑ – ΣΠΑΘΑΡΗ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΔΩΝΑ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΤΡΟΠΑΙΑ –

Προκήρυξη «Ανοικτού Διαγωνισμού» για την ανάθεση του έργου : « ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ »

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Scroll to Top