Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Λακωνίας για την εκτέλεση εφαρμογών μυοκτονίας στο κτίριο του Διοικητηρίου στο πλαίσιο προληπτικών λόγων Δημόσιας Υγείας

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις   14-9-2020  και ώρα 14.00 στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Διοικητήριο, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Διακήρυξη Π.Ε. Λακωνίας για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης, πετρέλαιο-βενζίνες κίνησης)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός-Α/Α Συστήματος : 96766 Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν από τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό 2020ΕΠ52600002 της ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισμού 300.000 € (με ΦΠΑ).

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν από τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»,

Διακήρυξη για την Εκμίσθωση εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας «Βιβαρίου» Π.Ε. Αργολίδας

Η Π.Ε Αργολίδας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημόσιου Ιχθυοτροφείου-Λιμνοθάλασσα «Βιβάρι», του Τοπικού Διαμερίσματος Δρεπάνου της Δημοτικής Ενότητας Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων, της

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων με τοποθέτηση, για τις άμεσες ανάγκες των πυροσβεστικών οχημάτων των Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την σχετική διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Λάστιχα Π.Υ. με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : 949Ω7Λ1-Υ4Ι

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση (1) θέσης ειδικού συμβούλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Περιφερειάρχη

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : Ψ2ΠΜ7Λ1-6Ξ4

Προκήρυξη του έργου «Διευθέτηση του χειμάρρου Ξοβριού στο Κιβέρι» – Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ:892/24-07-2020 ΑΔΑ: ΨΨΛ87Λ1-ΥΡΡ Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ ΞΟΒΡΙΟΥ ΣΤΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΟΝΕΡ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ) ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων οıκονομıκών προσφορών γıα την ανάδεıξη αναδόχου γıα την παροχή υπηρεσıών ασφαλıστıκής κάλυψης στα υπηρεσıακά οχήματα (επıβατıκά, φορτηγά) καı μηχανήματα έργου της Π.Ε. Αρκαδίας της Περıφέρεıας Πελοποννήσου, καθώς και οδικής βοήθειας στα επιβατικά.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Ασφάλιση οχημάτων Π.Ε. Αρκαδίας_2020

Scroll to Top