Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-toner εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ: Διακήρυξη_Προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΜΕΛΑΝΙΩΝ με ΑΔΑΜ_signed

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με γραπτές προσφορές για μίσθωση ακινήτου στην Πύλο που θα χρησιμοποιηθεί για τη

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΔΑΦΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ

Διακήρυξη-Προκήρυξη για διαγωνισμό υγρών καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης της Π.Ε. Μεσσηνίας

Διακήρυξη με Αρ. 3-2022 Η Π.Ε. Μεσσηνίας, προκηρύσσει Ανοικτό Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις

Δημοσίευση τευχών του διαγωνισμού για το έργο “ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Επ.Ο. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΥΑ» της Π.Ε. Κορινθίας, προϋπολογισμού 7.640.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016

Οικονομική_προσφορά_Έργου ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request-v2 ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΤΡΙΚΑΛΑ -ΚΑΡΥΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed PROYPOLOGISMOS_signed ΤΣΥ_signed ΕΣΥ_signed ΓΣΥ_signed ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ

Scroll to Top