Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, της Π.Ε. Λακωνίας, για τα έτη 2022, 2023, 2024»

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, κάτω των ορίων,  διαγωνισμό για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΘΑΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ)»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» υποέργο:« ΒΕΛΤIΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 825/24.06.2022 (ΑΔΑ: 6Α687Λ1-ΖΙ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού, άνω των ορίων, Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Σπάρτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου : GreenBuilding: “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014- 2020

Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας,  Διεύθυνση  Διοικητικού – Οικονομικού με ταχυδρομική διεύθυνση : Διοικητήριο  ΠΕ Λακωνίας  2ο χλμ Εθνικής  Οδού Σπάρτης – Γυθείου διακηρύσσει 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 12.076,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΦΗ – ΜΚ) ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_Μ.Φ.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ_VR2_22PROC011108457 3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΦΗ-2022_signed 4_ E.Σ.Υ._Μ.Φ.Η. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ -VR1_signed 5_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΜΦΗ_2022_signed 6_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΜΦΗ_2022_signed 7_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΦΗ_2022_signed 8_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΗΜ_ΜΦΗ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή : Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, μετά από τις αριθμ. 1117/25-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΩΞ7Λ1-8ΧΣ) & 1203 /09-08-2022 (ΑΔΑ:6ΑΩΛ7Λ1-ΜΔ0) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύμβαση με περιγραφή : Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Διεύθυνση Οικονομικού, μετά από τις αριθμ. 1116/25-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΩΞ7Λ1-8ΧΣ) & 1203 /09-08-2022 (ΑΔΑ:6ΑΩΛ7Λ1-ΜΔ0) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ γıα την επιλογή αναδόχου ασφαλıστıκής κάλυψης του συνόλου των υπηρεσıακών οχημάτων (επıβατıκά, φορτηγά) καı μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Αρκαδίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/Π.Ε. Αρκαδίας στο πλαίσıο της επıλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, γıα την ασφαλıστıκή κάλυψη του συνόλου των υπηρεσıακών οχημάτων (επıβατıκά,

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ –ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ –ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία

Scroll to Top