Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Διακήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου στην κτηματική περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλίου με σκοπό τη δημιουργία κτιριακού Συγκροτήματος Διοικητικών, Αναπτυξιακών & Πολιτιστικών Λειτουργιών στην περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν έδρα το Ναύπλιο

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΑ) 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-9ΥΣΑ7Λ1-Τ6Η

ΑΠΟΦΑΣΗ Κατακύρωσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 51287/15-02-2023 (ΑΔΑ: 98ΣΙ7Λ1-ΛΡΓ) προκήρυξης

Απόφαση κατακύρωσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 51287/15-02-2023 (ΑΔΑ: 98ΣΙ7Λ1-ΛΡΓ) προκήρυξης χορήγησης τριακοσίων τεσσάρων (304) νέων αδειών

Δ.Α.Ο.Κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ανακοινώνει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, Δημιουργία δομής ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, στη Περιφέρεια Πελοποννήσου», για το έτος 2023

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Κορινθίας/Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και στοιχειοθέτησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την πρόκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης

Ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας για τρία (3) έτη (2024-2026), συνολικού προϋπολογισμού 246.289,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (198.620,42 € χωρίς ΦΠΑ)

Ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας για τρία (3) έτη (2024-2026), συνολικού προϋπολογισμού 246.289,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για τα έτη 2023 και 2024»

Προϋπολογισμός: 164.050,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% CPV 77100000 Διακήρυξη_Εργολάβοι Ψεκασμών 2023_2024_ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 26_04_2023 (ΑΔΑΜ) ΕΕΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2023 ΚΑΙ 2024 PDF espd-request-v2 (2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΡΑΓΟΥΝΙ – ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΡΑΓΟΥΝΙ – ΑΝΩ

Scroll to Top