Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 »

Προϋπολογισμού: 193.548,39 € (πλέον Φ.Π.Α.) CPV:45233141-9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ_155932_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ, ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ »

Προϋπολογισμού: 524.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α.) CPV:45233141-9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_155935_06052022_signed

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 7»

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 300 – ΓΕΦΥΡΑ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ adam Διακήρυξη_ERGA_XAMILOTERI_KATW_TWN_ORIWN_ ΑΔΑΜ espd-request-v2

Προκήρυξη «ανοικτής διαδικασίας» επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με

Προκήρυξη για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 39 ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΓΥΘΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 26/05/2022 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ.  

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο στάδιο Σκάλας του Δήμου Ευρώτα».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΓΗΠΕΔΟ ΣΚΑΛΑΣ Προϋπολογισθείσα δαπάνη :152.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 188.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 6/5/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/5/2022 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και

Scroll to Top