Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 450.000,00 € για την προμήθεια πέντε (5) γεωργικών ελκυστήρων με αντίστοιχους καταστροφείς

Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ: Απόφαση Ο.Ε. 1453_Ακύρωση και επαναπροκήρυξη_signed-1    

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»          Η Δ/νση

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη του Ναυπλίου για τη στέγαση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Αργολίδας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου/των στην πόλη του Ναυπλίου για τη στέγαση

Προκήρυξη ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 21 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΒΑΧΟΣ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την, 04/11/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ”

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ”, με προϋπολογισμό 800.000,00 €. Hλεκτρονικός

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2021-2022)» 

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2021-2022)».  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΣΟΦΙΚΟ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΜΙΛΙΑ – ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ – ΓΑΛΑΤΑΚΙ ΚΑΙ Νο21 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο19 ΠΡΟΣ ΚΟΡΦΟ

ΕΕΕΣ ΓΣΥ ΕΣΥ ΕΤΕΠ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (pdf) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (doc)

Scroll to Top