Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021»

Προϋπολογισμού: 403.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45233141-9 9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_192302_9ΒΘΜ7Λ1_22PROC011500818

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 8Κ/2022

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 8Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 67/τ. Α.Σ.Ε.Π./14.10.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Φιλικών Δήμου Τρίπολης»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ

Μελέτη έργου “Ανάπλαση οδών Λυγουριού”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ: Ανάπλαση οδών Λυγουριού-Μελέτη (ανάρτηση) (rar) Γνωμοδότηση μελέτης από Περιφ. Τεχνικό Συμβούλιο (pdf) Έγκριση μελετών-Λυγουριό (pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ 23 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΚΚΑΛΑ-ΛΑΓΙΑ-ΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ 13 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΑΝΟΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ»

Προϋπολογισμού:  177.419,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Κωδικός CPV : 45233141-9   Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΠ. Ο. 23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 17 ΧΑΝΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΣ – ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ».

Προϋπολογισμού:  967.741,94 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Κωδικός CPV : 45233141-9   Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2021 ΕΠ.Ο. 17 ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑΣ – ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑ – ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ –

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 318977/16-09-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-Για την Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 318977/16-09-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ Σχετικά με την Πρόσληψη δύο (2) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας… ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΠΑΡΤΗΣ – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»

01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_rev2_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ 05_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-1 A01 A02 A03 A04 A05 Α06 Α07 Α08 A09 A10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2022-2023.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου/Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021 ΤΗΣ ΕΠ.Ο.19 ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο.39 ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο.26 ΓΥΘΕΙΟ – ΣΚΑΛΑ ».

Προϋπολογισμού: 806.451,61 € (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45233141-9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 192295

Scroll to Top