Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023», λόγω τεχνικής αδυναμίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ_1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣΑ (ΑΑ)_signed     Δείτε την πρόσκληση και τον οδηγό εδώ: 1Η

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μελανιών-toner εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», λόγω τεχνικής αδυναμίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ_Προμήθεiα toners εκτυπωτών (ΑΑ) με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ_signed     Δείτε την διακήρυξη εδώ: Διακήρυξη προμήθειας

Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΘ 5+200 – ΧΘ 6+450 – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160)»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» Προυπ/σμού: 200.000

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Προυπ/σμού: 380.000 €   Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της

Διακήρυξη προμήθειας μελανιών-toner εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΑΠΙΤΙΔΙΑ)» Προυπ/σμού: 180.000 €

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΑΠΙΤΙΔΙΑ)» Προυπ/σμού: 180.000 €  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο επιλογής αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά) και μηχανημάτων έργου για ένα έτος 2023-2024 – Π.Ε. Κορινθίας

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο επιλογής αναδόχου για την ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά) και μηχανημάτων έργου

Scroll to Top