Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ.”

Προϋπολογισμού: 237.145,40€ (με το  Φ.Π.Α.), CPV: [45300000 Εργασίες κτιριακών Εγκαταστάσεων) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΕΑ (ΑΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με εκτιμώμενη αξία έως 31.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β (ΑΑ) με ΑΔΑΜ

«Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας»

«Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΣΕΠ – Έκδοση Προκήρυξης 1Ε/2023

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 1Ε/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 9/16.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) μελών

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 1Κ/2023

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 8/14.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο

1) Απόφαση 7ης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «Βελτίωση οδικού άξονα Λευκάκια-Δρέπανο» 2) Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «Νέα χάραξη Ν. Τίρυνθα – Αγ. Ελεούσα»

Απόφαση 7ης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του έργου «Βελτίωση οδικού άξονα Λευκάκια-Δρέπανο» 2023-ΑΠΟΦΑΣΗ 7ης ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΛΕΥΚ-ΔΡΕΠ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων της μελέτης κτηματολογίου του

Μελέτη του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Θ. 5+200 – Χ.Θ. 6+450 – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Χ.Θ.: 2+840 έως Χ.Θ.: 10+160)»

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία της μελέτης εδώ: ΜΕΛΕΤΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ Χ.Θ. 5+200 – Χ.Θ. 6+450 – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ

Scroll to Top