Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :  “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών απεγκατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων και αντικατάστασής τους με λαμπτήρες LED

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλει οικονομική προσφορά (σε έντυπη μορφή), με

Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ – ΑΝΩ ΒΕΡΒΑΙΝΑ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ –

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 1823/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΨΛ7Λ1-2Β9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του

«ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

«ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ» με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 23-02-2023, ημέρα Πέμπτη και

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομική προσφορά, με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρουμένων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της

Scroll to Top