Διακηρύξεις-Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 13-ΑΝΩΓΕΙΑ-ΓΟΡΑΝΟΙ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΠΟ 7ΟΥ ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΛΟΒΙΤΣΗΣ ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 4 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΠΕ Αρκαδίας με αντικείμενο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ & Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : Διακήρυξη ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 270 – ΟΜΒΡΙΑ ΤΥΡΟΥ -2 ada ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κτιριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : E.Σ.Υ._ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006660777 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_20PROC006660697

Προμήθεια γραφική ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, των Δ/νσεων Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Κορινθίας

ΨΔΛΦ7Λ1-ΗΛΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤ.ΧΑΡΤΙΟΥ_ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ) » Προϋπολογισμού Μελέτης : Πεντακοσίων Πενήντα Δύο χιλιάδων Ευρώ ( 552.000 € )

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 552- ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ADA ΤΕΥΔ_v20

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -74400-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΑ ADA ΤΕΥΔ_v20

Scroll to Top