Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 27/11/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης 16-10-2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της πρόσκλησης για συνεδρίαση του Περιφ Συμβουλίου Πελοποννήσου, την Τετάρτη 16-10-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠ Περιφ Συμβ 16-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 16-10-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την Τετάρτη 16-10-2019 και ώρα 4.00μμ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16-10-2019

Scroll to Top