Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00μμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23-12-2021 (ΑΑ)

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Περιφ Συμβ 23-12-2021 ειδική προυπ (ΑΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 14η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 15 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 14η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Πρόσκλησης για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Πρόσκλησης για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021. Έχει προστεθεί και 6ο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Scroll to Top