Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 7.00μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 7.00μμ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-6-2021 ΑΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΦΑΣΗ 1 της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, την 16η Μαρτίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με Τηλεδιάσκεψη, την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., (η

Scroll to Top