Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίασης 16-10-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, την Τετάρτη 16-10-2019 και ώρα 4.00μμ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16-10-2019

«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 18,7 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της Εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (πρώην «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε») που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), στη θέση «Χλογός» της Τ.Κ. Στεφανίου & Τ.Κ. Αγιονορίου, της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ:1903067724.

Δείτε εδώ

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 9,35 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της Εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (πρώην «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε»), που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’), στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Στεφανίου, Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΠΕΤ:1904073622.

Δείτε εδώ

Scroll to Top