Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΜΥΗΕ Λάδωνας)

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) “Λάδωνας” ισχύος 10 MW, στη θέση πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι, της Δ.Ε. Τροπαίων του

Scroll to Top