Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα πυρηνελαιουργείου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας (Ε.Α.Σ. Λακωνίας) δυναμικότητας 450tn/ημέρα ελαιοπυρήνα που βρίσκεται στο 13ο χλμ Ε.Ο.

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (HE&D Renewables S.A)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΚΟΥΝΟΣ», των Δ.Ε. Μονεμβασιάς και

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση των παρακάτω υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV και του Υποσταθμού (Υ/Σ): α) Γ.Μ. ΡΟΥΦ – ΛΑΔΩΝΑ (Τμήμα ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι), β) Γ.Μ. Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι – Υ/Σ ΚΡΑΝΙΔΙ, γ) Γ.Μ. Υ/Σ ΚΡΑΝΙΔΙ – Υ/Σ ΜΕΘΑΝΑ και δ) Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση των παρακάτω υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV και του Υποσταθμού (Υ/Σ): α) Γ.Μ. ΡΟΥΦ – ΛΑΔΩΝΑ (Τμήμα ΚΥΤ

(ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 39,6MW, και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Μ.Α.Ε.», στις θέσεις «Μαυροβούνι – Παλαμήδι – Ψηλοβούνι», Δήμων Ναυπλιέων και Επιδαύρου, της Π.Ε. Αργολίδας

(ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 39,6MW, και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού» της

Scroll to Top