Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. που βρίσκεται

ΜΠΕ «Αποκατάσταση Παράκτιων Πρανών από Διάβρωση», στη θέση Μετόχι, ΤΚ Αγίου Αιμιλιανού της ΔΕ Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδος, της Π.Ε. Αργολίδας

ΜΠΕ για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποκατάσταση Παράκτιων Πρανών από Διάβρωση», στη θέση Μετόχι, ΤΚ Αγίου Αιμιλιανού της ΔΕ Κρανιδίου, του Δήμου

Scroll to Top