Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης “Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το υποέργο 2: ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θερμάνσεως / ψύξεως / αερισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) της Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης (κωδικός ΟΠΣ 5051065)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 297339/1-9-2022 απόφασης «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: Ψ3ΑΦ7Λ1-ΑΞ2 2η τροπ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Scroll to Top