Ανακοινώσεις

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΛΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης: 2.200.000,00 €

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 1.450.000,00 €

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης:

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΜΥΗΕ Λάδωνας)

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) “Λάδωνας” ισχύος 10 MW, στη θέση πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι, της Δ.Ε. Τροπαίων του

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ”

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ”, με προϋπολογισμό 200.000,00

Scroll to Top