Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: 2021_11_25.393449.Πρόσκληση για άσκηση δικηγόρων στο Γρ. ΝΥ ΠΕ Λακωνίας με έναρξη την 20_12_2021 και διάρκεια 12 μήνες

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 9Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 9Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 58/11.11.2021/τ.ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Scroll to Top