Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΘΛΙΒΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ [ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ]

1160890.000

Scroll to Top