ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ 16/9/2021 ΕΩΣ 30/9/2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Μπορείτε να δείτε το δελτίο εδώ:

ΨΦΩΟ7Λ1-ΒΟΡ- ΕΛΑΙΑ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top