• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Θεόδωρος Αγγελόπουλος
  • Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610113
  • Fax: 2713611609-2710238435
  • Email: tag@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Αγγελόπουλος Θεόδωρος Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 2713610113 tag@arcadia.gr