Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας-Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Θεοδωρακοπούλου Φωτεινή
  • Διεύθυνση: Τάπιας 9
  • ΤΚ: 22131
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2710237074
  • Fax: 2710226938
  • Email: theodorakopoulou@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Θεοδωρακοπούλου Φωτεινή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας 2710237074 theodorakopoulou@arcadia.gr
Κατωπόδης Κωνσταντίνος Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας 2710237074 katopodis@arcadia.gr
Ταρλά Ξανθή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας 2710226946 tarla@arcadia.gr
Scroll to Top