Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: Μαινάλου & Σέκερη 37
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2710237410-2710243745
  • Fax: 2710234492
  • Email: spiropko@gmail.com

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2710237410-2710243745 spiropko@gmail.com