• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Σταθούλια Παρασκευή
  • Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610153
  • Fax: 2710221891
  • Email: paraskevi.stathoulia@2620.syzefxis.gov.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Σταθούλια Παρασκευή Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας 2713610153 paraskevi.stathoulia@2620.syzefxis.gov.gr
Ασσιούρας Θεόδωρος Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας 2713610154 theodoros.assiouras@2620.syzefxis.gov.gr