• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Λατσώνα Ιωάννα
  • Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713611604
  • Fax: 2710238435
  • Email: latsona@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Λατσώνα Ιωάννα Δ/νση Οικονομικού 2713611604 latsona@arcadia.gr
Αρμούτη Σταυρούλα Δ/νση Οικονομικού 2713611606 armouti@arcadia.gr