• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Κορινθίας
  • Προϊστάμενος: Κόλλια Κωνσταντίνα
  • Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 29
  • ΤΚ: 20100
  • Πόλη: Κόρινθος
  • Τηλέφωνο: 2741363202
  • Fax: 2741363203
  • Email: k.kollia@pekorinthias.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Βασιλάκου Ελένη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 2731363261 e.rassia@lakonia.gr
Μπενέκου Βασιλική Διεύθυνση Ανάπτυξης 2741363206 gram_anaptixi@pekorinthias.gr