Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου-Μονάδα Β2 Ελέγχου

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Τσιαντής Φίλλιπος
  • Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
  • ΤΚ: 22131
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713601382
  • Fax: 2710234711
  • Email: ftsiantis@mou.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Τσιαντής Φίλιππος Ε 2713601382 ftsiantis@mou.gr
Φιλοπούλου Μαριάννα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2713601379 marifilo@mou.gr
Σιάννας Ευθύμιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2713601383 esiannas@mou.gr
Κουτσουρή Παναγιώτα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2713601386 ykoutsouri@mou.gr
Γαλάνης Αλέξανδρος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2713601345 agalanis@mou.gr
Scroll to Top