Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αργολίδας
  • Προϊστάμενος: Φουφρή Αικατερίνη
  • Διεύθυνση: Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
  • ΤΚ: 21100
  • Πόλη: Ναύπλιο
  • Τηλέφωνο:
  • Fax:
  • Email:

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Φουφρή Αικατερίνη Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Αργολίδας 2752360372 kfoufri@argolida.gr
Ντεβές Σωτήριος Αλέξανδρος Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Αργολίδας 2752360376 anteves@argolida.gr
Μιχαλοπούλου Αναστασία Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Αργολίδας 2752360378 amixalopoulou@argolida.gr
Κωτσαντής Ιωάννης Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Αργολίδας 2752360374 ikotsantis@argolida.gr
Κουτσιούνη Μαρία Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας 2752360379 mkoutsiouni@argolida.gr
Γιαννούλας Ελευθέριος Τμήμα Περιβάλλοντος Και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας 2752360373 giannoulas@argolida.gr
Scroll to Top