Ανάδειξη αναδόχου, για την υλοποίηση του έργου: «Καταπολέμηση Κουνουπιών σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου για λόγους Δημόσιας Υγείας» των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Μεσσηνίας & Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης: Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top