Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων για τις ελαιοκομικές περιοχές Κιβέρι- οικισμός Βελανιδιάς-Ανδρίτσα, Μύλοι και ΤΚ Ασκληπιείου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 417/2018
Συνοπτικός, μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Αργολίδας, για
τις ελαιοκομικές περιοχές Κιβέρι- οικισμός Βελανιδιάς-Ανδρίτσα, Μύλοι και ΤΚ Ασκληπιείου».

Δείτε τη Διακήρυξη…

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top