Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγρ/τος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην περιοχή ευθύνης της ΔΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΟΙΚΤΟΣ διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – Κυπαρισσία» όπως αναλυτικά  περιγράφονται στις τεχνικές  προδιαγραφές και στο παράρτημα 1  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την  3-05-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Ελ. Βενιζέλου 29, Κυπαρισσία, παρουσία της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  προσφερόμενη τιμή .

Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να ζητήσουν από την Υπηρεσία μας τα σχετικά έγγραφα μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται για τη λήψη αυτών κατάθεση ποσού.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά πατήστε trifylia

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top