Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες ενέργειες από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17’/2001), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
· Σκοπός απαλλοτρίωσης :
Η απαλλοτρίωση συντελείται για λόγους κοινής ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)».
· Θέση και έκταση ακινήτων προς απαλλοτρίωση:
Η απαλλοτριωτέα έκταση ανέρχεται σε 2.458,76 μ2 και αφορά σε 3 ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Αντωνίου και Δρεπάνου
· Αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με την παραπάνω προτεινόμενη απαλλοτρίωση : Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Δ/νση: Παραλική Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου – Νάυπλιο Τ.Κ.: 21100 Τηλ.: 2752360433, Fax.: 2752360452, e-mail : tech@argolida.gr
· Ορίζουμε το χρόνο ενεργειών σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 3 του Ν. 2882/2001 σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top