Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους για τις προβλεπόμενες ενέργειες από την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17’/2001), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
· Σκοπός απαλλοτρίωσης :
Η απαλλοτρίωση συντελείται για λόγους κοινής ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)».
· Θέση και έκταση ακινήτων προς απαλλοτρίωση:
Η απαλλοτριωτέα έκταση ανέρχεται σε 2.458,76 μ2 και αφορά σε 3 ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Αντωνίου και Δρεπάνου
· Αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με την παραπάνω προτεινόμενη απαλλοτρίωση : Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Δ/νση: Παραλική Οδός Ναυπλίου – Ν. Κίου – Νάυπλιο Τ.Κ.: 21100 Τηλ.: 2752360433, Fax.: 2752360452, e-mail : tech@argolida.gr
· Ορίζουμε το χρόνο ενεργειών σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 3 του Ν. 2882/2001 σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top