Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 2016 – 2017 [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]

Σας ενημερώνουμε ότι την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
– της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
– της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
– της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν, από την 1 Μαρτίου 2016 έως τις 15 Μαΐου 2016, Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ppel.gov.gr → ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ή να απευθύνεστε στο γραφείο αμπελουργίας καθώς και στα τηλέφωνα 2752360278 και 2752360271

Δείτε την Αίτηση

Δείτε το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top