Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2_2017