Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ. 1/2015)

Μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ 1-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΕΛΙΚΟ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top