Ανακοίνωση για άδεια τομής – εκσκαφής

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι έχει κατατεθεί αίτηση από πάροχο Δημοσίων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια τομής/εκσκαφής σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, οι οποίες φαίνονται στα 13 συνημμένα σχέδια με κίτρινο χρώμα υπό στοιχεία 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30 και 31-32. Παρακαλούνται όσοι λοιποί ενδιαφερόμενοι πάροχοι, προτίθενται να προβούν σε εργασίες εκσκαφής στην ίδια περιοχή εκσκαφής εντός του αμέσως επομένου εξαμήνου, να υποβάλλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παρούσας, σχετική έγγραφη αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΚΥΑ οικ. 725/23 (ΦΕΚ 5 Β’/05-01-2012).

Δείτε την ανακοίνωση

Σχέδιο-1

Σχέδιο-2

Σχέδιο-3

Σχέδιο-4

Σχέδιο-5

Σχέδιο-6

Σχέδιο-7

Σχέδιο-8

Σχέδιο-9

Σχέδιο-10

Σχέδιο-11

Σχέδιο-12

Σχέδιο-13

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top