Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2358/12/12/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη διενέργεια, για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες Καθαρισμού ρεμάτων Π.Ε. Αργολίδας»με προϋπολογισμό:73.800,00 €. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με Προϋπολογισμό: 60.000,00 € ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Δείτε την Περίληψη…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top