Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΜΑΤΑΙΩΣΗ Περιφ Συμβ 1-3-2019