ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φάκελος Ανανέωσης της υπ΄ αριθμ. οικ. 256/23-01-2006 Α.Ε.Π.Ο.  του Έργου: «Ανάπτυξη αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Τρίπολη,  31 – 08 – 2018

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 169145/09-08-2018 έγγραφό της, για απλή δημοσιοποίηση,  φάκελος ανανέωσης  με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

  • Είδος Φακέλου:

Φάκελος Ανανέωσης της υπ΄ αριθμ. οικ. 256/23-01-2006 Α.Ε.Π.Ο.  του Έργου: «Ανάπτυξη αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας με α/α 04, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαραθόπολης, Δ.Ε. Γαργαλιάνων, Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 256/23-01-2006
  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι., Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.

Πληροφορίες : κ. Παναγιώτης Βρουστούρης  (τηλ. 2710 237778)

  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:

 

  • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  Π.Ε. Μεσσηνίας
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας.

      

  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΘΑΡΡΟΣ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.ppel.gov.gr

 

  Ο Περιφερειάρχης

 

 

Πέτρος Τατούλης

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top