Ανακοινώνεται ότι η Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα έτη 2018- 2019, προϋπολογισμού 177.741,94 €

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top