Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ »

Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

EΣΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΘΝΙΚΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top