Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ »

Καταληκτική ημερομηνία: 04/01/2018 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
EΣΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προυπολογισμός
ΣΑΥ ΚΟΜΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
Τεχνική Περιγραφή
τιμολογιο_signed
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΦΑΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top