Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Καταληκτική ημερομηνία: 25-6-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.Προϋπολογισμός: 58.325,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕ-ΑΔΑΜ
Προϋπολογισμός ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
EΣΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
ΤΕΥΔ-ΚΟΠΗ-ΔΕΝΤΡΩΝ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ
Τεχνικες Προδιαγραφές
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top