Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ »

Καταληκτική ημερομηνία: 14/11/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

EΣΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top