Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 15ης Επ. ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 15ης Επ. ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ»

Καταληκτική ημερομηνία: 12-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 197.580,64€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 74260

15η Επ.Οδος ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Project_Financial_Proposal_art_140618
ΕΣΥ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΣΑΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΒΕΛΤΙΩΣΗ 15η Επ.Ο. ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΦΑΥ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ
ΩΔ667Λ1-ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top