Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «BEΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «BEΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 19-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 120.967,75€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 74383

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
EΣΥ
Project_Financial_Proposal_art_180618
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΦΑΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top