Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΙΑΣ (2017)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-ΠΥΛΙΑΣ (2017)»

Καταληκτική ημερομηνία: 19-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 198.387,10 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)
Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 74384

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
EΣΥ
Project_Financial_Proposal_art
προυπολογισμος
ΣΑΥ καθαρισμός πυλιας
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΥΛΙΑΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΦΑΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top