Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 82η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΛΟΒΑ-ΡΩΜΑΝΟΥ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 82η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΛΟΒΑ-ΡΩΜΑΝΟΥ)»

Καταληκτική ημερομηνία: 16-8-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 241.935,48€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ
EΣΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Project_Financial_Proposal_art
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΣΑΥ ΓΙΑΛΟΒΑ
Τεχνικη έκθεση Γιάλοβα-Ρωμανού
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΦΑΥ ΓΙΑΛΟΒΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top