Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 82η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΛΟΒΑ-ΡΩΜΑΝΟΥ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 82η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΛΟΒΑ-ΡΩΜΑΝΟΥ)»

Καταληκτική ημερομηνία: 16-8-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 241.935,48€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ
EΣΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Project_Financial_Proposal_art
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑΛΟΒΑ ΡΩΜΑΝΟΣ
ΣΑΥ ΓΙΑΛΟΒΑ
Τεχνικη έκθεση Γιάλοβα-Ρωμανού
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΦΑΥ ΓΙΑΛΟΒΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top