Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 82η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ -ΜΕΘΩΝΗ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 82η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΠΥΛΟΣ -ΜΕΘΩΝΗ)»

Καταληκτική ημερομηνία: 16-8-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 532.258,06€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ
EΣΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Project_Financial_Proposal_art
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΠΥΛΟΣ
ΣΑΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
Τεχνικη έκθεση ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΠΥΛΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΦΑΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top