Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 20-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 32.258,06 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75553

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΦΑΥ-ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΣΥ
Project_Financial_Proposal_art
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ
ΤΕΥΔ (PDF)
ΣΑΥ ΚΑΦΑΛΙΝΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top