Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία: 20-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 32.258,06 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 75553

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΦΑΥ-ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΣΥ
Project_Financial_Proposal_art
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ
ΤΕΥΔ (PDF)
ΣΑΥ ΚΑΦΑΛΙΝΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top